تماس با ما

تعهدات ما به شما

سئو

کمپانی سئوتریک برای امنیت خاطر شما و رضایت قلبی شما عزیزان چند نکته را

متعهد میشود.

۱- قرار دادی مابین طرفین بسته میشود و تمام ریز کارهایی که قرار است انجام شود در آن ذکر خواهد شد واین قرار داد نه به صورت اینترنتی بلکه حضورا و در دفتر سئو تریک منعقد میگردد.

۲- متخصصان ما به صورت رایگان سایت شما را آنالیز کرده و مسائل و مشکلات سایت شما را استخراج میکنند همانطور که میدانید این کار زمان بر و هزینه بر میباشد اما این کار برای شما کاملا رایگان انجام میگیرد.

۳-بعد از انعقاد قرارداد به مدت ۲ هفته سایت شما آنالیز خواهد شد.

۴-کار در ۳ مرحله انجام میشود و مبالغ در ۳ مرحله گرفته میشود

الف)زمان انعقاد قرار داد.

ب)در اواسط کار و زمانی که کار به جایی رسیده باشد که در قرار داد ذکر گردیده.

پ)در انتهای کار زمانی که در قرار داد آمده و کار شما رو به پایان میباشد.

البته تمامی این مراحل با رضایت شما پیش میرود و شما تغییرات را کاملا مشاهده خواهید کرد.

مدیریت سئوتریک